Posts Tagged ‘b’

Chữa bệnh di tinh bằng thuốc đông y

Kim tỏa cố tinh hoàn
Thành phần: Sa uyển tật lê 60g, liên tu 60g, long cốt 30g, khiếm thực 60g, liên nhục 60g, mẫu lệ 30g.
Cách dùng: Làm bột mịn, liên nhục lấy bột hồ làm hoàn mỗi lần uống 9g lúc bụng đói với nước muối.
Công hiệu: Cố thận sáp tinh
Chủ trị: Tinh thất [...]

Powered by WordPress | Free New T-Mobile Phones for Sale. | Thanks to Palm Pre at PalmPreBlog.com, RPG Soundtracks and Fat Burning Furnace Review