Xuất tinh sớm

Xuất tinh sớm là tình trạng khi giao hợp thời gian ngắn đã xuất tinh, thsậm chí chưa kịp giao hợp đã xuất tinh, y học cổ truyền qui vào phạm vi chứng “Tảo tiết”
Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh
Tinh quan bất cố (thận khí hư)
Do thận khí không đầy đủ, khả năng cố sáp kém mất khả năng bế tàng dẫn tới xuất tinh sớm.
Can kinh thấp nhiệt
Do uất ức, cáu giận quá mức gây nên tổn thương can, can uất lâu ngày hoá hoả, kết hợp với ăn uống đồ béo ngọt, uống rượu quá nhiều gây nên thấp nhiệt ở can kinh, làm cho can sơ tiết thất thường dẫn tới

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Free New T-Mobile Phones for Sale. | Thanks to Palm Pre at PalmPreBlog.com, RPG Soundtracks and Fat Burning Furnace Review