Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Rắc rối thắt tháo ống dẫn tinh

Thời gian gần đây, nhiều thanh niên TPHCM  xôn xao chuyện đi “cột – thắt tinh hoàn” để dễ bề yên tâm, không lo hậu quả và khi muốn lấy vợ chỉ cần tháo ra là xong! Chuyện tưởng đơn giản nhưng việc thắt rồi tháo không dễ dàng…
 Triệt sản để yên tâm
BS Trần Văn [...]

Giới thiệu

Phương pháp chữa bệnh bằng đông y đang là được lựa chọn là phương pháp chữa bệnh của thế kỷ 21. Điều trị theo đông y được cho là phương pháp điều trị toàn diện dựa trên căn bản âm dương và tổng hòa các cơ quan trên cơ thể. Xin giới thiệu với các [...]

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Powered by WordPress | Free New T-Mobile Phones for Sale. | Thanks to Palm Pre at PalmPreBlog.com, RPG Soundtracks and Fat Burning Furnace Review