Archive for the ‘Xuất tinh sớm’ Category

Tác hại của việc xuất tinh sớm

Do xem nhiều phim không lành mạnh, ngay từ khi 15 tuổi cháu đã có hiện tượng xuất tinh và nhiều lần đêm ngủ mơ xuất tinh. Xin bác sĩ cho biết ở tuổi này đã xuất tinh thì có gọi là xuất tinh sớm (XTS) không? Như thế có tác hại gì? Nếu đã [...]

Powered by WordPress | Free New T-Mobile Phones for Sale. | Thanks to Palm Pre at PalmPreBlog.com, RPG Soundtracks and Fat Burning Furnace Review